VÒI BẾP HAFELE HT19-GH1F270 570.51.490 KEM

Tên gọi: Vòi bếp Hafele HT19-GH1F270 màu kem
Mã Hafele: 570.51.490
Xuất Xứ:  PRC

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.